Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
ସୁଖ ସମୟରେ...

ସୁଖ ସମୟରେ ସଭିଏଁ ହୁଅନ୍ତି ସାଥି। ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ପାଖରେ କେହି ନଥାନ୍ତି। ଏକୁଟିଆ ଜଳିଜଳି ମରିବାକୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି।

By Lizi Das
 3


More oriya quote from Lizi Das
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments