Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
ସମ୍ପର୍କ...

ସମ୍ପର୍କ ମାନେ ଏଠି ଖାଲି ଛଳନା ସମ୍ପର୍କ ନାମରେ ହୃଦୟ ସହିତ ଖେଳନ୍ତି ଖେଳନା ଏଠି କିଏ ନିଜର କିଏ ପର କିଛି ତପଡେନି ଜଣା

By Lizi Das
 44


More oriya quote from Lizi Das
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments