Shop now in Amazon Great Indian Festival. Click here.
Shop now in Amazon Great Indian Festival. Click here.
ପ୍ରତି...

ପ୍ରତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖେ, ତୁମ ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ମୁଁ ସାଇତି ରଖେ ।କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ କେବେ ହୁଏନି ଦେଖା।

By Aswini Kumar Behera
 2


More oriya quote from Aswini Kumar Behera
1 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments