Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
ମଣିଷର...

ମଣିଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁନ୍ଦର କର୍ମ ପାଇଁ ଯଦି ତାର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାନ୍ତା, ତେବେ ଅହଂ ର ପରିମାଣ ଶୂନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତା, ବୋଧ ହୁଏ । @ଲୋପାମୁଦ୍ରା ପରିଡା

By Lopamudra Parida
 149


More oriya quote from Lopamudra Parida
1 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments
2 Likes   0 Comments
2 Likes   0 Comments
31 Likes   0 Comments