Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
ମିଛ ପାଖେ...

ମିଛ ପାଖେ ସମାଜରେ ସତ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି ମା ବି ନିଜ ଖୁସି ପାଇଁ ପୁଅ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ ରାଣ ଖାଇବାକୁ କରୁନି ଟିକେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ

By Lizi Das
 3


More oriya quote from Lizi Das
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments