Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
ମୌନ ସବୁ...

ମୌନ ସବୁ ସମସ୍ୟା ର ସମାଧାନ.. ହେଲେ ଅନ୍ୟାୟ ରେ ମୌନ... ନିଜ ମlନବିକତା କୁ କରେ ଶୂନ୍ୟ... ସବୁବେଳେ ମୌନ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇ ନ ପରେ ବେଳେ ବେଳେ ବିରୋଧାଭାବ ନିହାତି ଜରୁରୀ (ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ )

By jyotsna mayee panda
 118


More oriya quote from jyotsna mayee panda
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments