Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
ମାନବ ଜନ୍ମ...

ମାନବ ଜନ୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ, ତେଣୁ ଆମେ ସମାଜ ଗଢ଼ିଛେ, ଯଦି ମାନବ ସମାଜରେ ରହି ପଶୁ ଆଚରଣ କରିବା, ତେବେ ଏଇ ମାନବ ସମାଜର କୌଣସି ମହତ୍ୱ ନାହିଁ ll

By Milly Pradhan
 20


More oriya quote from Milly Pradhan
1 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments