Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
ଲେଖାକୁ...

ଲେଖାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କ ମନ ଜିଣଇ ଷ୍ଟୋରିମିରର, ଦେଶ ବିଦେଶରେ ସଭିଙ୍କ ପାଖରେ କରେ ପ୍ରଚାର ତାଙ୍କର, ଦେଖ କୋଟି ତାରାମେଳେ ଝଲସୁଛି ସେ ସାଥୀ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କର, ବନ୍ଧୁ ଯେ ଷ୍ଟୋରିମିରର। ପ୍ରଣତି ମହାପାତ୍ର

By Pranati Mahapatra
 341


More oriya quote from Pranati Mahapatra
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments