Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
ଜୀବନରେ ଆସି...

ଜୀବନରେ ଆସି ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇବା ,ମନରେ ରହି ସ୍ଵପ୍ନ ବନିବା,ଦୂର୍ ରେ ଥାଇ ସାଥ ଦେବା,,ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ର ପ୍ରମାଣ ଏ..

By Anujhansi Palai
 1


More oriya quote from Anujhansi Palai
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments