Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
ହାରିଯିବି...

ହାରିଯିବି ପଛେ ଡରିବିନି ଜମା ଦେବି ଅନ୍ୟାୟ କୁ ଦୂରେଇ, ଆସୁ ଯେତେ ଝଡ ମାଟି ମାଆ ପାଇଁ ଦେବି ରକ୍ତ ସବୁ ବୁହେଇ, ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଆ ସନ୍ତାନ ମୁହିଁ ମରିଯିବି ମୁଣ୍ଡ ନଇଁବି ନାହିଁ। ପ୍ରଣତି ମହାପାତ୍ର ବାଲେଶ୍ବର

By Pranati Mahapatra
 274


More oriya quote from Pranati Mahapatra
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments