Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Puspalata Pattnayak

Others

3  

Puspalata Pattnayak

Others

ଅମାନିଆ ବର୍ଷା

ଅମାନିଆ ବର୍ଷା

1 min
465


ଅମାନିଆ ବର୍ଷାଟା ଭାରି ଜିଦି କରେ, 

ତା' ଇଛାରେ ଲୁହ ପରି ଟପ୍ ଟପ୍ ଝରେ । 

ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ ରହେ କେବେ ବାଦଲ ବାହୁରେ, 

ରିମ୍ ଝିମ୍ ଝରେ କେବେ ପର୍ବତ ମଥାରେ। 

ଦୁମ୍ ଦୁମ୍ ନାଚେ କେବେ ଲିପା ଅଗଣାରେ, 

ଟୁପ୍ ଟାପ୍ ଝରେ କେବେ ନୁଆଁଣି ଚାଳ ରେ। 

ଝିଲ୍ ମିଲ୍ ହୁଏ କେବେ ସବୁଜ ପତ୍ର ରେ, 

ଖିଲ୍ ଖିଲ୍ ହସେ କେବେ ଫୁଲ ପାଖୁଡାରେ। 

ଦୁଲ୍ ଦୁଲ୍ ଝୁଲେ କେବେ ଝଡ ତୋଫାନରେ, 

ଗୋଲ୍ ଗୋଲ୍ କଥା କହେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଓଠରେ। 

ବର୍ଷା ତ ବରଷେ ଆପଣା ଇଚ୍ଛାରେ, 

ସେ ବର୍ଷା ରେ ଭିଜୁ ଆମେ ନିଜର ଢଙ୍ଗରେ।। 

 


Rate this content
Log in

More oriya poem from Puspalata Pattnayak