Buy Books worth Rs 500/- & Get 1 Book Free! Click Here!
Buy Books worth Rs 500/- & Get 1 Book Free! Click Here!

Ganesh Milkhe

Others


1  

Ganesh Milkhe

Others


माती पासुन ट्रेक पर्यंतच प़वास

माती पासुन ट्रेक पर्यंतच प़वास

1 min 1.7K 1 min 1.7K

खोखो खेळापासुन गोकाटींग परत तब्बल २0 वर्षांनी

१९९८ सुरवात. न चुकता सराव पण २००४साली स्टेशनला खरी स्परधा संघाच नाव मोठ करण्याची जिद्द. खोटी जन्म तारीख. पण खेळ तोच जिल्हात सराच नाव मोठ झाल. पुढे आणखी खेळाडु जिल्ह्याला भेटले...मातीतला खेळ आणी ट्क वर वेगाशी सामना....तसं तर आम्ही दोघे तरबेज G2 गब्बर आणि गोल्डी मुबईचा रेसिंग ट्कचे दोन वेगळी नावे. पण गरीबी आणि कामाचा लोड खाली हसत सामोर जायचो. बोरडावर पहिल नाव येण्याची धडपड...पण नशीब गाडु तो क्या करेगा पाडू...

सहज सांगाच तर

पैसा आसता तर काही करण्याची धमक

थोडक्यात बोलाव तर

नशीब.....


Rate this content
Log in