Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
विवाह विवाह...

विवाह विवाह हा एक असा सुगंध आहे, ज्याला सकारात्मक रीत्या अनुभवण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याचा दरवळ संपुर्ण आयुष्य सुखाने व्यापुन टाकतो. NIKITA GAVLI PUNE #its beyond the words.

By Nikita Gavli
 91


More marathi quote from Nikita Gavli
27 Likes   5 Comments
20 Likes   1 Comments
40 Likes   1 Comments
6 Likes   1 Comments
3 Likes   0 Comments