Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
रक्ताची...

रक्ताची नाती जन्माने मिळतात्..मानलेली नाती मनाने जुळतात,,पण नाती नसतानाही जी बंधने जुळतात,,कदाचित त्या रेशमी बंधनाना प्रेम म्हणतात''

By Bhagyashri Chavan Patil
 364


More marathi quote from Bhagyashri Chavan Patil
2 Likes   0 Comments
17 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments
2 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments