Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
प्रवासाच्या...

प्रवासाच्या या वाटेवरती सोबत फक्त त्याची असावी, निरव शांततेत स्वप्न सूखाची पाहावी...!! चंद्राच्या साक्षीने आम्ही ती मान्य करावी. चांदण्या रात्रीने आमची नवी कहानी लिहावी.

By Sakshi Shinde
 305


More marathi quote from Sakshi Shinde
25 Likes   0 Comments
23 Likes   0 Comments