Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
काल तिच्या...

काल तिच्या डोळ्यात गळणारे अश्रू पाहत होतो हसत होती ती तरी ही तिला उदास पाहत होतो. नासा येवतीकर

By नासा येवतीकर
 3


More marathi quote from नासा येवतीकर
12 Likes   0 Comments
14 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments