Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
एकाच बंधनात...

एकाच बंधनात बांधले गेलो होतो आपण,,,तू तर मुक्त झालास पण मी मात्र तिथेच थांबले आहे !!

By Author Sangieta Devkar
 2


More marathi quote from Author Sangieta Devkar
1 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments