Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
'एक नवी...

'एक नवी सुरुवात' झालेल्या चुकांवर, दुःखाच्या वाऱ्यावर, प्रगतीच्या मार्गांवर आणि चेहऱ्याच्या उंबरठ्यावर आधीच केलेलं हास्य असत.

By gaurav daware
 270


More marathi quote from gaurav daware
13 Likes   0 Comments
16 Likes   0 Comments
21 Likes   0 Comments
25 Likes   0 Comments
26 Likes   0 Comments