@n99ycm8g

गौरव डवरे
Literary Captain
40
Posts
0
Followers
2
Following

I'm गौरव and I love to read StoryMirror contents.

Share with friends
Earned badges
See all

Submitted on 02 Mar, 2021 at 03:38 AM

एक नवी सुरवात एखाद काम सुरु करण्यासाठी केलेली असतें फक्त विचार करण्यासाठी नाही.

Submitted on 01 Mar, 2021 at 18:13 PM

नवी सुरुवात 'क्षणभरही' करता येते आणि 'मनभरही' करता येते.

Submitted on 01 Mar, 2021 at 09:04 AM

'एक नवी सुरुवात' झालेल्या चुकांवर, दुःखाच्या वाऱ्यावर, प्रगतीच्या मार्गांवर आणि चेहऱ्याच्या उंबरठ्यावर आधीच केलेलं हास्य असत.

Submitted on 01 Mar, 2021 at 09:04 AM

'एक नवी सुरुवात' झालेल्या चुकांवर, दुःखाच्या वाऱ्यावर, प्रगतीच्या मार्गांवर आणि चेहऱ्याच्या उंबरठ्यावर आधीच केलेलं हास्य असत.

Submitted on 01 Mar, 2021 at 08:19 AM

'बदल' एक थांबलेली गोष्ट आहे, त्याला पुढे किंवा मागे धक्का दिल्याशिवाय तो आपली जागा सोडतच नाही.

Submitted on 01 Mar, 2021 at 02:11 AM

एकच गोष्ट प्रत्येक व्यक्तीला वेगवेगळा बोध देत असेल तर त्याला कारणीभूत ती गोष्ट नाही तर ऐकणाऱ्या व्यक्तींच्या आयुष्यातले चांगले-वाईट अनुभव असतात.

Submitted on 01 Mar, 2021 at 02:06 AM

एखाद्या गोष्टीचा जर अंत वाईट असेल तर आवश्यक नाही की ती गोष्टही वाईटच होती.

Submitted on 01 Mar, 2021 at 02:02 AM

ही पृथ्वी नश्वर आहे पण तरीही प्रॉपर्टी साठी लढणारे लोक फक्त पृथ्वीवरच शिल्लक आहे.

Submitted on 01 Mar, 2021 at 01:58 AM

प्रेम आणि अनुभव ह्या दोन्ही गोष्टींची किंमत अनमोल आहे तरीही अनुभव हा दुसऱ्यांच्या अनुभवावरूनही मिळवता येतो पण प्रेम मिळवण्यासाठी मात्र प्रेमात पडावंच लागत.


Feed

Library

Write

Notification
Profile