Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
दहशतवाद ...

दहशतवाद हे तंत्र माणसाला मानवतेपासुन करी दूर, असे र्दुबलतेचे लक्षण खरे. गुणगुणे अशांततेचा सुर, पहा कसा हा दहशतवादाचा असुर. NIKITA GAVLI PUNE

By Nikita Gavli
 132


More marathi quote from Nikita Gavli
27 Likes   5 Comments
20 Likes   1 Comments
40 Likes   1 Comments
6 Likes   1 Comments
3 Likes   0 Comments