Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
चंद्र हजारो...

चंद्र हजारो तारका सभोवती तरीही फिरतो पृथ्वी भोवती खट्याळ चांद तो युगानुयुगे तिलाच न्याहाळतो एकांती. © मधुनिता

By Sunita madhukar patil
 18


More marathi quote from Sunita madhukar patil
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
3 Likes   0 Comments
2 Likes   0 Comments
2 Likes   0 Comments

Similar marathi quote from Romance