Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
आयुष्याबाबतच...

आयुष्याबाबतचे विचार नित्य व सत्य कर्माने आयुष्य बदलवून टाकावे समाज उद्धारासाठी त्या सदाच झोकून ते दयावे किशोर झोटे, औरंगाबाद

By kishor zote
 130


More marathi quote from kishor zote
29 Likes   0 Comments
15 Likes   0 Comments
19 Likes   1 Comments
11 Likes   1 Comments
15 Likes   1 Comments