Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
आई मांडीचा...

आई मांडीचा पाळणा मला, भुईला दिल आलिंगन, कुटुंबाच्या सुखासाठी, भावनेत असे समर्पण. चुकीला कान नी कौतुकाला गाल, स्वतःला विसरून ती, जगे कित्येक साल. परीस्थितीची काटेरी वाट, स्वतःची मारे इच्छा सारी, माझ्या आत्म्यात असे आई, माझी हिच संपत्ती खरी. NIKITA GAVLI PUNE #its beyond the words.

By Nikita Gavli
 143


More marathi quote from Nikita Gavli
27 Likes   5 Comments
20 Likes   1 Comments
40 Likes   1 Comments
6 Likes   1 Comments
3 Likes   0 Comments