Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

shivaraj hulk nadagoudar

Others

1  

shivaraj hulk nadagoudar

Others

#ಆನೆ _ಬಂತೊಂದಾನೆ #ಕೊರೋನಾ_ಬಂತೊಂದ

#ಆನೆ _ಬಂತೊಂದಾನೆ #ಕೊರೋನಾ_ಬಂತೊಂದ

2 mins
19


#ಆನೆ _ಬಂತೊಂದಾನೆ #ಕೊರೋನಾ_ಬಂತೊಂದ್.....

#ಆನೆ _ಬಂತೊಂದಾನೆ #ಕೊರೋನಾ_ಬಂತೊಂದ್.....

#ಕೊರೋನಾ ಬಂತೊಂದ್#ಕೊರೋನಾ

ಯಾವ್ ಊರ್ #ಕೊರೋನಾ

ವುಹಾನ್ ದ #ಕೊರೋನಾ

ಇಲ್ಲಿಗ್ಯಾಕೆ ಬಂತು ಹಾದಿ ತಪ್ಪಿ ಬಂತು

ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಂದಿತು ರೋಗ

ಎಲ್ಲರೂ ಆದರೂ #ಲಾಕ್ ಡೌನ್


#ಯೋಚಿಸಿ

ಜಗವೆಲ್ಲ ನಗುತ್ತಿರಲಿ ಜಗದಳವು ನನಗಿರಲಿ

ಎಂದರು #ದಿನಕರ_ದೇಸಾಯಿ 

ಆದರೆ ಇಂದು ಇದ್ದರೆ ಜಗವೆಲ್ಲ ನಗುತ್ತಿರಲಿ ಜಗದಳವು

 #ಕೊರೋನಾಗೆ ಇರಲಿ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರೇನೋ....?Rate this content
Log in

More kannada poem from shivaraj hulk nadagoudar