संयमित नरकमेंलेजाताहैअंहकारकाद्वार।जीतसकोतोजीतलोसंस्कारसेसंसार। love मेरीबेटी जन्मदिन kitabonnekepanneraazpyarnafrat मैत्रीअसावीकृष्णसुदामासारखीनिस्सीम प्यार sswc संघर्षहीजीवनकासारबाकीसबमिथ्याव्याभिचार। janmdivas आणिनितीमत्ताजिवनाचेहेत्रीसुत्रअंगिकारूनचालतराहणे.हाचजीवनप्रवासहोय.🌸अस्मिताप्रशांतपुष्पांजलि🌸भंडारा पेटकोभूख birthday paramitamishrakrishnalove प्रेमनश्वरनाखूबसूरतीनश्वर मातापिता खंजीरसावध जुदाहोकरमिलनेकावादाकरो/इकरारआनेकाज्यादाकरो.मुहब्बतमेंजीनेकायेहीचलनहै/बनोश्याममेरानामराधाधरो वोक्याकरेगाप्यारभगवानसे

Hindi Janmashtami Quotes