Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
વેલન્ટાઈન...

વેલન્ટાઈન ડે પર આપણે કોઈને આપણાં બનાવીએ, એ કરતાં પણ આપણે જેને આપણાં વેલેન્ટાઈન બનાવેલ છે, તેની સાથે છેલ્લાં શ્વાસ સુધી ઊભાં રહેવું એ જ સાચા અર્થમાં વેલેન્ટાઈન ડે છે, પછી ભલે ને આખો સમાજ, શહેર કે દુનિયા આપણી વિરૂદ્ધ કેમ ન હોય..? Makwana Rahul.H.

By Rahul Makwana
 19


More gujarati quote from Rahul Makwana
1 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments

Similar gujarati quote from Romance