Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
"સાહેબ !...

"સાહેબ ! જેવી રીતે આપણે આપણાં ઘરને સાફ અને ચોખ્ખું રાખીએ છીએ, તેવી જ રીતે આપણી પૃથ્વી કે દુનિયાને સાફ અને ચોખ્ખી રાખવી એ આપણી નૈતિક ફરજ છે....કારણ કે પૃથ્વી પણ આપણાં ઘર સમાન જ છે...!" Makwana Rahul.H.

By Rahul Makwana
 15


More gujarati quote from Rahul Makwana
1 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments

Similar gujarati quote from Inspirational