Read #1 book on Hinduism and enhance your understanding of ancient Indian history.
Read #1 book on Hinduism and enhance your understanding of ancient Indian history.
કોણ કહે છે...

કોણ કહે છે કે પ્રેમ કરવા ઓછા માં ઓછા બે વ્યક્તિ હોવા જોઈએ, ક્યારેક પોતાને પણ પ્રેમ કરી જુવો સાહેબ. - પ્રતીક કીકાણી

By Pratik Kikani
 125


More gujarati quote from Pratik Kikani
2 Likes   0 Comments
2 Likes   0 Comments
3 Likes   0 Comments
5 Likes   0 Comments
6 Likes   1 Comments

Similar gujarati quote from Inspirational