Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
પ્રકૃતિ એક...

પ્રકૃતિ એક એવી રચના છે, કે જેની કલ્પના જેટલી કરો એટલી ઓછી છે. જયારે એ એનું સ્વરૂપ બતાવે છે તયારે ભલભલા માણસને અહેસાસ કરાવી દે છે.

By Haresh Mulchandani
 57


More gujarati quote from Haresh Mulchandani
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments

Similar gujarati quote from Fantasy