Shop now in Amazon Great Indian Festival. Click here.
Shop now in Amazon Great Indian Festival. Click here.
સમયને...

સમયને અનુલક્ષીને લીધેલા પગલાં અને સમય ને સાચવવા વાળા માણસ કયારે નિષ્ફળ નથી જતા.

By Haresh Mulchandani
 9


More gujarati quote from Haresh Mulchandani
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments