Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
પ્રેમ કોઈ...

પ્રેમ કોઈ એક દિવસની સફર નથી જે ખાલી એક દિવસ જ નિભાવી શકાય તે તો બધા જ દિવસની હસીન ઘડી છે જે જન્મો જન્મ સુધી એકબીજા સાથે રાખે છે Nicky tarsariya

By Nicky Tarsariya
 44


More gujarati quote from Nicky Tarsariya
0 Likes   0 Comments
2 Likes   0 Comments
3 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments
3 Likes   0 Comments

Similar gujarati quote from Romance