Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
"માતૃત્વ...

"માતૃત્વ મળવું એ પણ ઈશ્વર દ્વારા આપવામાં આવતો એક લહાવો જ છે, બાકી સાહેબ, માતૃત્વનું મહત્વ સમજવું કે જાણવું હોય તો, એકવાર એ સ્ત્રીને પૂછજો કે જેનાં નસીબમાં માતૃત્વ લખેલ નથી હોતું...!" Makwana Rahul.H.

By Rahul Makwana
 37


More gujarati quote from Rahul Makwana
1 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments

Similar gujarati quote from Tragedy