Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
"કોઈપણ...

"કોઈપણ મહિલા પર કુદ્રષ્ટિ કરતાં પહેલાં એકવાર જરૂર વિચાર કરજો.. કારણ કે મારા દેશની મહિલા લાચાર અને નબળી નથી, જરૂર પડ્યે કાળકા અને ચંડી જેવું ભયંકર રૂપ પણ ધારણ કરી શકે છે." "Makwana Rahul.H.

By Rahul Makwana
 27


More gujarati quote from Rahul Makwana
1 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments

Similar gujarati quote from Tragedy