Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
ખરાબ સમયે...

ખરાબ સમયે પહેલા ઊભો રહે એનું નામ મિત્ર, જ્યાં સુધી એને દુંખ નું કારણ ખબર ના પડે ત્યાં સુધી પાછળ પડી જાય એ જાણ્યા વગર જેને શાંતિ ના મળે ને એને કેવાય સાચો મિત્ર. પોતાના કામો ના અંત ના આવે છતાં પણ કે તારું કામ થઈ જશે, હું બેઠો છું એટલું જ તો જોઇએ એક સાચી મિત્રતામા.

By Haresh Mulchandani
 353


More gujarati quote from Haresh Mulchandani
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments

Similar gujarati quote from Inspirational