Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
"જેવી રીતે...

"જેવી રીતે પૂનમની રાત પછી ચંદ્રનાં અજવાસમાં ધીમે ધીમે ઘટાડો થાય છે.... સાહેબ, તેવી જ રીતે યુવાની પણ જીવનની એવી વ્યવસ્થા છે કે એકવાર વીતી ગયાં પછી શરીરનાં જોમ અને જુસ્સામાં પણ ધીમે ધીમે ઘટાડો થાય છે. Makwana Rahul.H.

By Rahul Makwana
 30


More gujarati quote from Rahul Makwana
1 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments

Similar gujarati quote from Inspirational