Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
જે લોકોને...

જે લોકોને તમારી વાતની કિંમત નથી તે લોકો સાથે બેસી પોતાની કિંમત ઘટાડવા કરતાં પુસ્તકો સાથે જીવવું વધારે સારું....

By Zala Rami
 26


More gujarati quote from Zala Rami
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments

Similar gujarati quote from Inspirational