Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
"આપણાં...

"આપણાં દેશમાં ગાયોને માતા તરીકે સન્માન આપવામાં આવે છે એ ખરેખર ગર્વની વાત છે, પરતું આપણાં એ જ દેશમાં ગૌ હત્યા પણ એટલાં જ પ્રમાણમાં થાય છે, જે નરી વાસ્તવિકતા છે,જે સ્વીકારવી જ પડે. Makwana Rahul.

By Rahul Makwana
 17


More gujarati quote from Rahul Makwana
1 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments

Similar gujarati quote from Tragedy