Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
આજ ના દિલ...

આજ ના દિલ નો હાલ... તું એ માહાસાગર છો... તો હું એ સાગરની લહેર બનીશ... જે(લહેર) તારા (સાગર)માં થી નીકળી ને તારા માં સમાઈ જાય છે...

By Aghera Ritu
 24


More gujarati quote from Aghera Ritu
2 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments

Similar gujarati quote from Romance