Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
આજ ના દિલ...

આજ ના દિલ નો હાલ... જીંદગી એક ઝેર છે.. જો ઝેર સમજી પીસ તો મૃતક બની જાઈશ.. જો પ્રેમ સમજી પીસ તો મીરા બની જાઈશ..

By Aghera Ritu
 49


More gujarati quote from Aghera Ritu
2 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments

Similar gujarati quote from Inspirational