Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
जगणं खूप...

जगणं खूप सोपं आहे फक्त "काड्या" करणाऱ्यांचा "नाड्या " लक्षात आल्या पाहिजे !!! PSD

By Priya Shimpi
 886


More english quote from Priya Shimpi
17 Likes   0 Comments
23 Likes   0 Comments
30 Likes   0 Comments
15 Likes   0 Comments
24 Likes   0 Comments

Similar english quote from Comedy
21 Likes   2 Comments
4 Likes   1 Comments
5 Likes   3 Comments
38 Likes   8 Comments
1 Likes   1 Comments
19 Likes   0 Comments
21 Likes   2 Comments
22 Likes   2 Comments
1 Likes   1 Comments
25 Likes   5 Comments
4 Likes   1 Comments