@u3woxeme

Liza Senapati
Literary Captain
161
Posts
50
Followers
6
Following

ମୁଁ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଆ

Share with friends
Earned badges
See all

Submitted on 09 May, 2021 at 11:44 AM

ମତେ ଲେଖିଥିବା କଲମ,ମତେ ଗଢିଥିବା ଦେବତା .ମୋର କବିତାରେ ପ୍ରତି ଶଦ୍ଦ ଦେଇଥିବା ବାବା ମା,ତୁମ ପାଇଁ କଣ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନ ,ସମର୍ପିତ ମୋର ସାରା ଜୀବନ। ଏ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କଣ ପାରିବି ସୁଜି ତୁମ ମମତାର ମୂଲ। ଏ ମହାନ ଦିବସ ରେ କୋଟି କୋଟି ମା ଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ । Liza senapati

Submitted on 04 Apr, 2020 at 05:25 AM

ଆଜି ଜୀବନ କାଲିକୁ ନାହିଁ, ରାଗ ଅଭିମାନ ସବୁ ଭୁଲି, ଫେରିଆସ ବଦ୍ଧୁ ପାଶେ ପୁଣି,

Submitted on 04 Apr, 2020 at 05:25 AM

ଆଜି ଜୀବନ କାଲିକୁ ନାହିଁ, ରାଗ ଅଭିମାନ ସବୁ ଭୁଲି, ଫେରିଆସ ବଦ୍ଧୁ ପାଶେ ପୁଣି,

Submitted on 04 Dec, 2019 at 17:31 PM

ରାଧା ବିନା କୃଷ୍ଣ ଅଧା, ପ୍ରେମ ବିନା ଜୀବନ। ପ୍ରେମ କେବେ ଜୋସ୍ନା ଭିଜା ରାତି, ପୁଣି କେବେ ତତଲା ନିଆଁ

Submitted on 04 Dec, 2019 at 17:31 PM

ରାଧା ବିନା କୃଷ୍ଣ ଅଧା, ପ୍ରେମ ବିନା ଜୀବନ। ପ୍ରେମ କେବେ ଜୋସ୍ନା ଭିଜା ରାତି, ପୁଣି କେବେ ତତଲା ନିଆଁ

Submitted on 04 Dec, 2019 at 17:31 PM

ରାଧା ବିନା କୃଷ୍ଣ ଅଧା, ପ୍ରେମ ବିନା ଜୀବନ। ପ୍ରେମ କେବେ ଜୋସ୍ନା ଭିଜା ରାତି, ପୁଣି କେବେ ତତଲା ନିଆଁ

Submitted on 03 Dec, 2019 at 13:53 PM

ଯେବେ ଘରର ଏରୁଣ୍ଡି ଡେଇଁ ଦୁନିଆ ଆଗକୁ ଗଲି ମୋ ସାଥ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ମୋ ଭାଇ କି ଭୟଣୀ ନଥିଲେ।ସ୍ନେହ ମମତା ଆଉ ଭଲପାଇବା ଦେଇ ମୁଁ ଯୋଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଗଢିଲି ।ତାର ନା ଥିଲା ମିତ୍ର।ଯିଏ ମୋର ବିପଦ ରେ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ସାଜି।ମୋ ହସ ଲୁହର ସାଥି ହେଇଛି।

Submitted on 02 Dec, 2019 at 17:52 PM

ବିଦ୍ୟାଳୟ ରୂପକ ମଦ୍ଦିର ର ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଉପଯୁକ୍ତ ପୂଜାରି।ଯାହାକଂ ବଚନ ରେ ମାଟିକୁ ସୂବଣ୍ଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ଥାଏ

Submitted on 01 Dec, 2019 at 12:55 PM

ମୋ ସବୁ ଖୁସି ର ଠିକଣା , ମୋ ପାଇଁ ମୋ ପରିବାର। ସମ୍ପର୍କ ଏମିତି ଚିର ଦିନ ଅମର


Feed

Library

Write

Notification

Profile