Bharati Sawant
Literary General
AUTHOR OF THE YEAR 2020,2021 - NOMINEE

300
Posts
248
Followers
2
Following

बऱ्याच वर्षांपासुन दिवाळी अंकांमध्ये लिखाण प्रसिध्द.खुप वॉट्स अप ग्रुपमधून सर्वोत्कृष्ट, उत्कृष्ट, प्रथम,द्वितिय प्रमाणपत्रं मिळालीत.स्वलिखित 6शालेय अभ्यासक्रमाची पुस्तके प्रसिद्ध झालीत.शतायुषी मासिकातील कथेसाठी प्रथम क्रमांकाने सत्कार. वितिय

Share with friends
Earned badges
See all

Feed

Library

Write

Notification
Profile