Sarita Sawant Bhosale
Literary Colonel
AUTHOR OF THE YEAR 2019,2021 - NOMINEE

152
Posts
240
Followers
7
Following

By profession इंजिनीअर असले तरीही मनापासून लिखाणातच रमते. माझ्या लिखाणातून मी मलाच गवसते.

Share with friends
Earned badges
See all

शब्द गुंजतात कानाभोवती कविता रेंगाळते मना वरती साद घालून भावनांना हळुवार ती उतरते पानावरती ©सरिता सावंत भोसले

तुझ्या आठवणींचं आभाळ कातरवेळी असं दाटतं धूसर डोळ्यांतही तुझंच प्रतिबिंब दिसतं ©सरिता सावंत

तुझ्या आठवणींचं आभाळ कातरवेळी असं दाटतं धूसर डोळ्यांतही तुझंच प्रतिबिंब दिसतं ©सरिता सावंत

मैत्रीचं नातं मनापासून मनापर्यंत हृदयापासून हृदयापर्यंत रुसण्यापासून हसण्यापर्यंत आसुपासून हसुपर्यंत माझ्यापासून तुझ्यापर्यंत ©सरिता सावंत भोसले

विसावं तुझ्या मिठीत ध्यास हाच मनी उमलावी स्पंदने प्रीतीची कोमल तुझ्या स्पर्शानी प्रवास करताना आयुष्याचा ही वाट इथंच थांबावी ©सरिता सावंत भोसले

तुझ्या माझ्या प्रीतीला शब्दांचे कोंदण कशाला अतूट या नात्याला वचन बंधात बांधू कशाला ©सरिता सावंत भोसले

तुला प्रपोज करण्यासाठी शब्दांची काय गरज नजरेस नजरेचे प्रेम कळत असताना ओठांनी नाकारायची काय मजल ©सरिता सावंत भोसले

काटेरी आयुष्यात माझा गुलाब तू प्रेमाच्या पाकळ्यांत बहरलेला माझा सुगंध तू पुस्तकातील आठवणींपासून सात जन्मांपर्यंत हृदयात मोहरणारा प्रेमरंग तू ©सरिता सावंत भोसले

आयुष्य नावाचा चित्रपट बहुरंगात रंगलेला, फुला काट्यानी सजलेला थोडा घडलेला थोडा बिघडलेला सुरुवात अन शेवट कोणाच्या हाती नसलेला ©सरिता सावंत भोसले


Feed

Library

Write

Notification
Profile