@7oatrok3

Lina Mohanty
Literary Colonel
58
Posts
137
Followers
19
Following

I like to write poems..

Share with friends
Earned badges
See all

Submitted on 18 Oct, 2020 at 10:44 AM

ତୁ ଯେବେ ଆସିଲୁ ଜୀବନେ ମୋହର ହସ ସାଥେ ଥିଲା ଲୁହ ଆଖିରେ,, ବୁଝେଇ ହବନି ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କେବେ ନାହିଁ ତା ପାଇଁ ଭାଷା ଓଠରେ ।।

Submitted on 10 Jul, 2020 at 11:43 AM

ତୁମ ଜୀବନରେ ମୋ ସ୍ଥାନ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତଥାପି ମୁଁ ଅଦିନିଆ ଅତିଥି ଭଳି ସେମିତି ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି,, ସମୟ ବୋଧେ ହେଇନି ମୋର ଯିବାକୁ ତୁମ ଜୀବନରୁ ସବୁଦିନ ସମୟକୁ ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ।।

Submitted on 10 Jul, 2020 at 09:29 AM

You may not see my tears,, You may not feel my feelings.. Because I am alive now,,,, When you remember me,, I won't be with you any more.. You will remember the memories...

Submitted on 27 Jun, 2020 at 03:57 AM

ମୁଁ ତ ଓଡ଼ିଆ, ମୋ ଭାଷା ବି ଓଡ଼ିଆ, ଜନ୍ମ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ।।ମୋ ମାଟି ମା କୋଳରେ ଜନ୍ମ ଆଉ ମରିବି ବି ତାରି କୋଳରେ।। ତା ପ୍ରତି ମୋ ସ୍ନେହ ଆଉ ଭକ୍ତି ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ।।

Submitted on 13 Mar, 2020 at 03:18 AM

ସମୟ ବେଳେବେଳେ ନିଜର ଆଉ ପର କିଏ ଚିହ୍ନେଇ ଦେଇଥାଏ ।। ଆଉ ତୁମର ଖରାପ ସମୟରେ ଦେଖିବ କେବଳ ନିଜ ଲୋକ ହିଁ ତୁମ ପାଖରେ ଥିବେ, ଆଉ ତୁମ ଭାବନାକୁ ବୁଝି ପାରିବେ ।। ପରଲୋକ କେବେ ବୁଝନ୍ତିନି, ଖାଲି ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତି ।।

Submitted on 11 Mar, 2020 at 11:45 AM

ମୁଁ କାହାର ଝିଅ, କାହାର ଭଉଣୀ ।। ମୋ ମନରେ ବି ଗୁଡ଼ାଏ ସ୍ବପ୍ନ ।। କରନି ଆଉ ମୋ ଉପରେ ଏ ଅତ୍ୟାଚାର ।। କେମିତି ଗୋଟେ ନାରୀ ହୋଇ ଆଉ ଗୋଟେ ନାରୀର ଶତୃ ହେଇଯାଉଛ!! କେମିତି ମୋ ଭାବନାକୁ ବୁଝିପାରୁନ !! ମୁଁ ଆଉ ପାରୁନି।। ବନ୍ଦ କର ଏ ସବୁ ।। ନ ହେଲେ ଏ ଧରା ନାରୀ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବ ।।

Submitted on 01 Nov, 2019 at 13:23 PM

ଶୀତର ଅନୁଭବ ମୁଁ ସେତେବେଳେ କରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମୋ ପାଶେ ଥାଅ ଆଉ ସେ ହାଡଭଙ୍ଗା ଶୀତକୁ ବି ମୁଁ ଡରେନି କାରଣ ତୁମେ ମୋ ପାଶେ ଥାଅ ।।

Submitted on 07 Sep, 2019 at 11:23 AM

ତୁମେ ଯେବେ ମତେ ଖୋଜିବ ମୁଁ ତ ନଥିବି, ନା ଥିବ ମୋର ଏଇ ବ୍ୟାକୁଳ ମନ, ନା ମୋର ରାଗ ଅଭିମାନ, ନା ଅଭିଯୋଗ ତୁମ ପାଶେ ସବୁଦିନ ।। ଲିନା

Submitted on 05 Sep, 2019 at 13:53 PM

ସେଇ ରାତି, ସେଇ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନ, ସେଇ ଚିତ୍କାର ମୋର ଆଜି ବି ମନେପଡେ ।।ସତେ ଯେମିତି କିଏ ବୁକୁ ଫଟା ସ୍ୱରରେ ତାର କେହି ଜଣେ ଅତି ନିଜର ଲୋକକୁ ଡାକୁଛି ଯିଏ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ।। ଲିନା


Feed

Library

Write

Notification
Profile