@6eh6rzph

Vasudha Naik
Literary General
AUTHOR OF THE YEAR 2020,2021 - NOMINEE

751
Posts
270
Followers
0
Following

I'm Vasudha and I love to read StoryMirror contents.

Share with friends
Earned badges
See all

घर घर माझे अन तुझे राहायचे त्यात आनंदाने नकोत वाद विवाद संसारी कायम घरात राहायचे हर्षाने...

*मनातील विचार* १)काही लोकांसाठी आपण महत्वपूर्ण नसतो.पण हे मनाला लावून न घेता जीवनात पुढे जावे. २)जीवनात कधीच योग्य वेळ येत नाही .जिथून आपण सुरूवात करू ती योग्य वेळ म्हणावी. ३)कोणी वाहव्वा करो वा कोणी वाईक म्हणो फायदा आपलाच आहे न.वाहव्वा केली तर पुढे जाण्यासाठी हिंमत,बळ मिळते.वाईट म्हटले तर पुढे आपल्यात सुधारणा केली जाते. ४)जीवनातील प्रत्येक व्यक्ती वेगळी आहे.कोणाची बरोबरी करायला जावू नये.कोणा

*🌺शुभ सकाळ🌺* *माझे विचार* *स्वप्न,आशा, आणि प्रेम याने तर जीवन सुंदर होतेच ,पण त्याच स्वप्नासाठी कष्ट करण्याची आणि अपयश सहन करण्याची ताकद स्वतःमध्ये असेल तर कालांतराने त्यापेक्षाही जीवन अधिक सुंदर होते* . *चला तर या सुंदर जीवनाचा मनसोक्त आस्वाद घेवूया* *जीवनी आलोय तर सुख दुःख आनंद हर्ष स्वप्नभरारी सर्व जगुयात* *जीवनाचा आनंद लुटतानाच सर्वांनाही इनंद देण्याचा प्रयत्न करूयात,जर ते शक्य झाले न

*गुलमोहर* फुलला गुलमोहर रंगीबेरंगी छानदार कमानीतून डोकावतोय जणू मोरपिसारा झोकदार,., वसुधा

आईच्या छायेत.... आईच्या छायेत आहे वसुधा निवांत आईच्या कुशीत मग ना कशीच भासे भ्रांत... वसुधा नाईक,पुणे

चारोळी.... हल्ली घरातील माणसे करतात नेहमीच जश्न मुलांचे उत्तम संगोपन आजच्या काळापुढील आहे प्रश्न.... वसुधा नाईक'पुणे

चारोळी.... हल्ली घरातील माणसे करतात नेहमीच जश्न मुलांचे उत्तम संगोपन आजच्या काळापुढील आहे प्रश्न.... वसुधा नाईक'पुणे

चारोळी.... हल्ली घरातील माणसे करतात नेहमीच जश्न मुलांचे उत्तम संगोपन आजच्या काळापुढील आहे प्रश्न.... वसुधा नाईक'पुणे

चारोळी.... हल्ली घरातील माणसे करतात नेहमीच जश्न मुलांचे उत्तम संगोपन आजच्या काळापुढील आहे प्रश्न.... वसुधा नाईक'पुणे


Feed

Library

Write

Notification
Profile