Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
అనుకూల,...

అనుకూల, పరిస్థితుల లోను తోడునీడగా నిలిచిన వ్యక్తి కష్టసుఖాలలో తోడై నిలచి ధైర్యమిచ్చి నడిపించిన వ్యక్తి మా సంసార రథ చక్రాలలో ఒక చక్రమై నడిపించే‌ ఆ వ్యక్తి ఆ నా జీవన సహచరునికి ఎంతో ఋణపడినది ఈ వ్యక్తి

By Rama Seshu Nandagiri
 141


More telugu quote from Rama Seshu Nandagiri
17 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments

Similar telugu quote from Abstract