Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
"மனதில்...

"மனதில் இருக்கும் கவலையை யாரிடமாவது கூறினால் பாரம் குறையும்," என்றனர். சிறிது நேரத்தில் கையில் ஒரு பேனாவோடு அமர்ந்தாள். ~ஹேமாதேவி

By Hemadevi Mani
 13


More tamil quote from Hemadevi Mani
22 Likes   0 Comments
22 Likes   0 Comments
30 Likes   0 Comments
15 Likes   0 Comments
28 Likes   0 Comments