Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ତୁମକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଭାବେ
ତୁମକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଭାବେ
★★★★★

© Rabindra Mohapatra

Others

1 Minutes   13.4K    5


Content Ranking

ତୁମକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଭାବେ

ସୁନ୍ଦର ସେ ତନୁ ତଳେ        ସୁନ୍ଦର ସେ ମନଟେ

ସୁନ୍ଦର ସେ ମନ ତଳେ        ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟ ଗୋଟେ

ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟ ତଳେ           ସୁନ୍ଦର ଭାବଟିଏ

ସେ ଭାବ ଚଟାଣେ ଯିଏ      ତୁମ ମନ ଧରା ସିଏ

 

ପ୍ରେମମୟୀ ଧରାକୁ ତୋ      ଧରିଥାଏ ଧାରଣା

ଅନୁଭବ ଜ୍ଞାନେ ଥାଏ         ଷୋଳ କଳା ପାଉଁଣା

ଇଚ୍ଛା ରବି କର ତେଜେ        ଶୋଭାମୟୀ ସବୁଜେ

ମନ ଯେବେ ଟାଣି ନେବ      ଚନ୍ଦ୍ରମା ହେବି ମୁଁ ନିଜେ

 

ଦିନ ରାତି ଗଣି ଗଣି          ଏକୁଟିଆ ମନରେ

ଅସହାୟ ଅନ୍ଧକାରେ           ଲୁହ ଢାଳେ ନିରୋଳେ

ଇଚ୍ଛାର ତୋ କର ଦେଲେ     ଜୋଛନା ଏ ଢାଳିବ

ତନ୍ଦ୍ରାୟୀତେ ମଧୁଝରେ        ନିଶା ଲାଗି ରହିବ

 

କେତେ କାଳୁ ଜଗି ଜଗି       ଭେଟ ମୁଁ ଯେ ପାଇଛି

ଅଧିରା ବିଧୁରା ହାଏ          ନିରବରେ ଖୋଜୁଛି

ଭେଟ ବେଳୁ ଭିଡି ହୋଇ      ବ୍ୟଥିତ ତା ପ୍ରଭାବେ

ତୁମେ କି ସେଇ ଧରିତ୍ରୀ       ଦେଖି ମୁଁ ତୁମକୁ ଭାବେ

ତୁମକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଭାବେ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..