Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
ଯୌବନ ଏ ତ...

ଯୌବନ ଏ ତ ନୁହେଁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଆସିବ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଦିନେ, କାହିଁକି ରେ ଧନ କରୁଛୁ ଗରବ ପ୍ରଭୁ ସ୍ମର ସବୁଦିନେ।

By baijayantimala rout
 3


More oriya quote from baijayantimala rout
0 Likes   0 Comments
27 Likes   0 Comments
15 Likes   0 Comments
21 Likes   0 Comments
31 Likes   0 Comments