Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
ଶୋଇବା ସମୟରେ...

ଶୋଇବା ସମୟରେ ତୁମେ ଯାହା ଦେଖ ତାହା ସ୍ବପ୍ନ ନୁହେଁ; ସ୍ବପ୍ନ ହେଉଛି ତାହା, ଯାହା ତୁମକୁ ନିଦରେ ଶୁଆଇ ଦିଏ ନାହିଁ।(ଅବଦୁଲ୍ କଲାମ୍)

By Kulamani Sarangi
 219


More oriya quote from Kulamani Sarangi
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments